نرم افزار Active Password Changer Professional 7.0.9.1

نرم افزار Active Password Changer Professional 7.0.9.1 Active Password Changer یكی از بهترین برنامه ها برای از بین بردن رمز ADMIN و سایر یوزرهاست كه پس از نصب برنامه و اجرا آن برای شما یك فلاپی یا CD بوت درست می كند كه با اجرای صحیح آن رمز تمام یوزرها را می توانید از بین ببرید. […]

ادامه مطلب